13 Kasım 2007 Salı

Кызыл Куле,Red Tower,KızılkuleAntalya'nın ilçesi Alanya'da bulunan Alanya Kalesi ile kentin simgelerinden biri olan kule.
Kızıl Kule, Alanya Limanı'ndadır. Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. 1226 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından Sinop Kalesi'ni yapan Halepli yapı ustası Ebu Ali Reha el Kettani'ye yaptırılmıştır.
İnşaat sırasında belli bir yükseklikten sonra taş blokları kaldırmak güç olduğu için üst kısmı pişmiş kırmızı tuğlalarla yapılmış ve bu nedenle Kızılkule adını almıştır. Kule duvarlarında antik çağdan kalma mermer bloklar görülmektedir. Sekizgen planlı ve her bir duvarı 12.5 metre genişliğinde olan kulenin yüksekliği 33 metre, çapı 29 metredir. İçinde zemin dahil beş kat vardır. Kulenin üstüne yüksek aralıklı ve 85 basamaklı taş merdivenle çıkılır. Kulenin tepeden aldığı güneş ışığı birinci kata kadar ulaşır. Kulenin ortasında bir sarnıç bulunur.
Kule denizden gelecek saldırılara karşı limanı ve tersaneyi korumak amacıyla yapılmış ve yüzyıllar boyunca askeri amaçla kullanılmıştır. 1950'li yıllarda onarılan kule 1979 yılında ziyarete açılarak birinci katı Alanya Etnografya Müzesi'ne dönüştürülmüştür.
Kızıl kule bir dönem tedavülde olan 250.000 TL'lik banknotların arka yüzünde kullanılmıştır.Red Tower
is a main tourist attraction in the Turkish city of Alanya. The building is considered to be the symbol of the city, and is even used on the city's flag. Construction of the building began in the beginning of the reign of the Anatolian Seljuk Sultan Ala ad-Din Kay Qubadh I and was completed in 1226. The sultan brought the accomplished architect Ebu Ali Reha from Aleppo, Syria to Alanya to complete the building.The name derives from the more red color brick he used in its construction.So well-made was it that it remains one of the finest examples of medieval military architecture. Though more preservation has gone into the building, it clearly is the best preserved Seljuk building in the city. The octagonal red brick tower protects the Tersane (arsenal) which dates from 1221. The building itself is 33 meters high and 12.5 meters wide.Like many buildings in the city, the Tower flies a Turkish Flag from its crenelations.
In 1979 The city opened the Ethnographic Museum of Alanya inside of the tower.


История
Строительство башни началось в начале правления сельджукского султана Анатолии Ала-ад-дина Кей-Кубада I и было окончено в 1226 году. Султан пригласил в Аланью архитектора Эбу Али Реха эль-Кеттани (Ebu Ali Reha el Kettani) из Алеппо (Сирия) для возведения здания.[1] Башня получила своё название благодаря красному цвету кирпича, который он использовал в строительстве. В течение многих веков башня защищала порт и доки от нападения с моря. Строение возведено настолько качественно, что до сих пор остаётся одним из лучших примеров средневековой военной архитектуры. Несмотря на проведённую в 1950-е годы реставрацию здания, это самое сохранившееся сельджукское здание города. Башня была открыта для посетителей в 1979 году.

Архитектура
Восьмиугольная башня из красного кирпича защищает Терсане (Tersane — арсенал), который датируется 1221 годом. Высота сооружения — 33 метра, диаметр — 29 метров, длина каждой стены — 12,5 метров. В башне 5 этажей. По высоким каменным ступеням (всего их 85) можно подняться на самый верх. Падающий сверху солнечный свет достигает первого этажа. Посередине башни расположен резервуар. Подобно многим зданиям города, над зубчатыми стенами башни развевается турецкий флаг.

Этнографический музей
В 1979 году муниципалитет открыл на первом этаже башни этнографический музей Аланьи.Помимо рассказа об истории башни и города музей уделяет внимание геральдике, в частности — сельджукскому двухглавому орлу, который изображён на флаге. Вход в здание открыт с 8-00 до 12-00 утра и с 13-30 до 17:30 после обеда, по понедельникам выходной . В башню и в музей можно пройти по одному билету стоимостью от 3 до 5 лир (YTL).Besides providing visitors with a history of the tower and town, the museum gives attention to the heraldry, in particular the Seljuk double headed eagle that graces the flag. The building is open from 8:00-12:00 in the morning and 1:30-5:30 in the afternoon, and is closed on Mondays. Admission to the tower and the museum is on one ticket, and costs between 3 and 5 YTL.

Korsanlar Mağarası

Korsanlar Mağarası


Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir mağaradır.
Korsanlar Mağarası, Alanya Kalesi’nin bulunduğu tarihi yarımadanın altında bir deniz mağarasıdır. Teknelerle gidilir. Yarımada çevresindeki tekne turlarında ilk mağaradır. 10 metre genişliğinde ve altı metre yüksekliğinde ağzı vardır. Küçük teknelerle mağaranın içine girilebilir. Tekne gezisi sırasında yüzerek de mağaraya girilir. Bir söylenceye göre mağaranın içinden kaleye çıkan gizli bir yol vardır ve antik çağın korsanları ganimetlerini bu yoldan yukarı çıkarır. Deniz dibindeki kayaların görüntüsü, mağaraya ayrı bir gizem katmaktadır.